събота, 23 юни 2012 г.

Живота...две гледни точки

От известно време в ежедневието си, често попадам на хора, които оправдават свои постъпки и своята нерешителност с извинения, че сега не му е времето...сега нямам пари или нещо си, но не и да предприемат действие. И тогава се сещам за тази притча, която  е възприемана като виц, но нали и вицовете са шеговитата част на нашия живот 


Хасан бил беден и живеел с многобройното си семейство в една стая. Наложило се и тъщата да живее с тях. Положението станало нетърпимо! Знаел Хасан, че ходжата е умен човек, и решил да му поиска съвет:
- Помагай! - рекъл. - Не се живее: аз, жената, децата, сега и бабата - всички в една стая! Не става, ходжа! Какво да правя?
Погладил си брадата ходжата и рекъл:
- Има спасение, Хасане! Купи си коза!
Учудил се Хасан, но решил да го послуша - купил си коза. Минало време, положението станало още по-страшно. Отива отново при ходжата:
- Не става, ходжа! Аз, жената, децата, бабата, а сега и козата.Мирише, не се търпи!
- Продай козата! - посъветвал го ходжата.
Пак го послушал Хасан, продал козата и на другия ден тича при ходжата:
- Умен човек си ти! Сега е добре - колко място се отвори като подадох козата!

Няма коментари:

Публикуване на коментар