понеделник, 5 май 2014 г.

За правите и виновните

Очите с които гледаме...

В съседни домове живеели две различни семейства. Едните през цялото време се  карали, а при другите винаги било тишина и взаимно разбирателство.Веднъж, изгаряна от завист заради мира и хармонията у съседите,жената от първото семейство казала на съпруга си:
- Върви при комшиите и разбери,какво и как го правят, че у тях винаги всичко е добре…
Отишъл мъжът, скрил се зад храста до оградата на своите съседи и започнал да наблюдава от прозореца, какво се случва в дома им. И видял, че жената мие пода в коридора на къщата.
Но нещо привлякло вниманието й и тя хвърлила парцала, зарязала работата си и се затичала към кухнята. През това време се прибрал съпругът. И когато отварял вратата, за да си влезе вкъщи, не забелязал кофата с вода на пода, закачил я и тя се съборила, а водата се разляла в антрето. Като чула шума, жената се върнала и виждайки какво се е случило, започнала да се извинява на съпруга си:
- Съжалявам, скъпи! Прости ми, аз съм виновна…
- Не, миличка, моя беше вината! Ти ми прости…
Разстроил се мъжът от чутото и видяното у своите съседи, навел глава и се върнал обратно вкъщи. А там жена му го чакала и още от
вратата го запитала:
- Какво стана, видя ли нещо?
- Да… – унило отвърнал мъжът.
- И какво? – нетърпелива била жената да узнае, каква е тайната на семейното щастие.
- Всичко разбрах! – тъжно отвърнал мъжът. – У нас ВСИЧКИ СА ПРАВИ, а у тях ВСИЧКИ СА
ВИНОВНИ…"

Няма коментари:

Публикуване на коментар