петък, 1 август 2014 г.

Не е важно какво ще кажеш, а как

Една петъчно следобедна притча:      

Един източен цар имал заплашителен сън. Той сънувал, че му падат всички зъби един след друг. Обезпокоен, повикал своя гадател. Той изслушал внимателно съня и се обърнал към царя:
          - "Трябва да ти съобщя една тъжна вест. Така, както губиш на сън зъбите си един след друг, так аще загубиш всичките си подчинени."
      Тълкуването на гадателя ядосало много царя. Той заповядал да гадателят да бъде хвърлен в тъмница. Тогава накарал да повикат друг гадател. Той изслушал съня и казал:
           - "Аз съм щастлив да ти съобщя една приятна вест. Ти ще станеш по-стар от всички свои приближени. Ти ще ги надживееш."
      Царят се зарадвал и го възнаградил богато. Царедворците били много учудени. "Ти всъщност не не каза нещо по-различно, от твоя беден предшественик. Защо тогава той беше наказан, а ти - щедро възнаграден?" - попитали те. Гадателят отговорил:
           -  "Ние двамата еднакво възприехме съня, но важно е не само какво ще кажеш, но и как  ще го кажеш."

Няма коментари:

Публикуване на коментар